HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak UKUPNO    
    
    

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 2781
punopravnih članova 2585

počasnih članova
 
19
izvanrednih članova 310
dvojnih članova 49
novih članova 24

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 11
magistar znanosti 12
znanstveni specijalist 2
bez titule 4
bez titule 2752
ukupno 2781


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 1324
magistar šumarstva 69
prvostupnik šumarstva 3
magistar lovstva i zaštite prirode 1
inženjer lovstva i zaštite prirode 24
viši šumarski tehničar 23
šumarski tehničar 913
diplomirani inženjer drvne tehnologije 42
inženjer drvne tehnologije 2
drvno tehnološki tehničar 19
diplomirani inženjer agronomije 7
magistar agronomije 2
inženjer agronomije 1
diplomirani inženjer biologije 3
diplomirani inženjer geodezije 10
geodetski tehničar 1
diplomirani pravnik 18
diplomirani ekonomist 45
ostali diplomirani inženjeri 30
ostali inženjeri 29
ostali magistri struke 4
ostali prvostupnici inženjerskih struka 1
ostali prvostupnici 7
ostale srednjoškolske struke 148
radnik u šumarstvu 4
ostalo 51
ukupno 2781

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
ostali prvostupnici inženjerskih struka 1
ostali inženjeri 29
ostali diplomirani inženjeri 30
diplomirani inženjer geodezije 10
diplomirani inženjer biologije 3
inženjer agronomije 1
magistar agronomije 2
diplomirani inženjer agronomije 7
inženjer drvne tehnologije 2
diplomirani inženjer drvne tehnologije 42
inženjer lovstva i zaštite prirode 24
magistar lovstva i zaštite prirode 1
prvostupnik šumarstva 3
magistar šumarstva 69
diplomirani inženjer šumarstva 1324
ukupno 1548

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME
diplomirani inženjer šumarstva 968
magistar šumarstva 21
prvostupnik šumarstva 2
inženjer lovstva i zaštite prirode 22
viši šumarski tehničar 15
šumarski tehničar 767
diplomirani inženjer drvne tehnologije 4
inženjer drvne tehnologije 1
drvno tehnološki tehničar 4
diplomirani inženjer agronomije 4
magistar agronomije 2
inženjer agronomije 1
diplomirani inženjer geodezije 6
geodetski tehničar 1
diplomirani pravnik 10
diplomirani ekonomist 27
ostali diplomirani inženjeri 20
ostali inženjeri 18
ostali magistri struke 2
ostali prvostupnici 1
ostale srednjoškolske struke 104
radnik u šumarstvu 4
ostalo 24
ukupno 2028