HŠD ogranak UKUPNOO    
    
    

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 2732
punopravnih članova 2498

počasnih članova
 
33
izvanrednih članova 383
dvojnih članova 65
novih članova 61

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 21
magistar znanosti 16
znanstveni specijalist 4
bez titule 2
bez titule 2689
ukupno 2732


PREGLED PO ZVANJIMA
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 1062978661158934553152654160255719130571791288
magistar šumarstva 47 911  4112    11720 14100
prvostupnik šumarstva         11        24
magistar lovstva i zaštite prirode                1   1
inženjer lovstva i zaštite prirode   4111 1   12 22 1  25
viši šumarski tehničar  55 8    2      2  22
šumarski tehničar 93125845992843442320525823256391232916863
diplomirani inženjer drvne tehnologije 1  15  1 163 3  61836
magistar drvne tehnologije                 2  2
inženjer drvne tehnologije      1           1 2
drvno tehnološki tehničar     1           1316
diplomirani inženjer agronomije     3      1      26
magistar agronomije     1           1 13
diplomirani inženjer biologije     1        1    13
diplomirani inženjer geodezije 1 131    1 1  1    9
geodetski tehničar           1        1
diplomirani pravnik  1  41211421    41224
diplomirani ekonomist 21311421223561   51554
ostali diplomirani inženjeri 5  241114   11  11123
ostali inženjeri 1 3471 111311   1  25
ostali magistri struke   1 2  1    1 2   18
ostali prvostupnici inženjerskih struka    1          1 1  3
ostali prvostupnici 3  31       112 1  12
ostale srednjoškolske struke 275 16194 824711736 1236140
radnik u šumarstvu   12        1  1  16
ostalo 2 21611 3 31 6 28 12966
ukupno 2732

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 1062978661158934553152654160255719130571791288
magistar šumarstva 47 911  4112    11720 14100
prvostupnik šumarstva         11        24
magistar lovstva i zaštite prirode                1   1
inženjer lovstva i zaštite prirode   4111 1   12 22 1  25
diplomirani inženjer drvne tehnologije 1  15  1 163 3  61836
magistar drvne tehnologije                 2  2
inženjer drvne tehnologije      1           1 2
diplomirani inženjer agronomije     3      1      26
magistar agronomije     1           1 13
diplomirani inženjer biologije     1        1    13
diplomirani inženjer geodezije 1 131    1 1  1    9
ostali diplomirani inženjeri 5  241114   11  11123
ostali inženjeri 1 3471 111311   1  25
ostali prvostupnici inženjerskih struka    1          1 1  3
ukupno 1530

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 85245154706827472241462447194910991077870
magistar šumarstva 3   2  1 4    1 10  21
prvostupnik šumarstva         11         2
inženjer lovstva i zaštite prirode   4110 1    2 12    21
viši šumarski tehničar  54 1    2      2  14
šumarski tehničar 77951347224423717174529181633794134639
diplomirani inženjer drvne tehnologije 1  1       2      15
inženjer drvne tehnologije      1             1
drvno tehnološki tehničar     1              1
diplomirani inženjer agronomije     1             12
magistar agronomije     1           1  2
diplomirani inženjer geodezije 1 111    1    1    6
geodetski tehničar           1        1
diplomirani pravnik  1  11   21       17
diplomirani ekonomist 1 21911 1212    1 325
ostali diplomirani inženjeri 4  141  2   1      13
ostali inženjeri   3341 11 111      16
ostali magistri struke   1    1           2
ostali prvostupnici 1                  1
ostale srednjoškolske struke 141 13123 72231822 4 276
radnik u šumarstvu   11           1   3
ostalo    71 1 11 2 11   217
ukupno 1745