HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak UKUPNOO    
    
    

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 2775
punopravnih članova 2571

počasnih članova
 
21
izvanrednih članova 333
dvojnih članova 53
novih članova 15

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 16
magistar znanosti 9
znanstveni specijalist 2
bez titule 1
bez titule 2747
ukupno 2775


PREGLED PO ZVANJIMA
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 1092581761178637582659604564285923134451801312
magistar šumarstva 46 78  4113    9718 885
prvostupnik šumarstva         12         3
inženjer lovstva i zaštite prirode   4111 1   12 22    24
viši šumarski tehničar  55 9    3     12 126
šumarski tehničar 10511605410731484221235260262657131163220904
diplomirani inženjer drvne tehnologije 3  15  1 163 4  731044
inženjer drvne tehnologije      1           1 2
drvno tehnološki tehničar 1 121           17114
diplomirani inženjer agronomije     2      1      25
magistar agronomije     1           1  2
diplomirani inženjer biologije     1        1    13
diplomirani inženjer geodezije 2 131    1 1  1    10
geodetski tehničar           1        1
diplomirani pravnik  1  21221321    3 220
diplomirani ekonomist 21211311222441   61548
ostali diplomirani inženjeri 7  152114   111 11228
ostali inženjeri 213372 11 312      26
ostali magistri struke   1 1  1        1  4
ostali prvostupnici 1  11       112    7
ostale srednjoškolske struke 306121194 827711744 929151
radnik u šumarstvu   1         1  1   3
ostalo   2149 3 21 5122 1 1153
ukupno 2775

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 1092581761178637582659604564285923134451801312
magistar šumarstva 46 78  4113    9718 885
prvostupnik šumarstva         12         3
inženjer lovstva i zaštite prirode   4111 1   12 22    24
diplomirani inženjer drvne tehnologije 3  15  1 163 4  731044
inženjer drvne tehnologije      1           1 2
diplomirani inženjer agronomije     2      1      25
magistar agronomije     1           1  2
diplomirani inženjer biologije     1        1    13
diplomirani inženjer geodezije 2 131    1 1  1    10
ostali diplomirani inženjeri 7  152114   111 11228
ostali inženjeri 213372 11 312   1  27
ukupno 1545

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME
 BJBUDEGOKAKONANGOGOSPOSESISBSPVIVTZAuku
diplomirani inženjer šumarstva 882064607467304622454625522151141021083920
magistar šumarstva 3   2  1 4    1 11  22
prvostupnik šumarstva         11         2
inženjer lovstva i zaštite prirode   4110 1    2 12    21
viši šumarski tehničar  54 2    3     12 118
šumarski tehničar 8795744802747351721473222173711101169716
diplomirani inženjer drvne tehnologije 1  1       2      15
inženjer drvne tehnologije      1             1
drvno tehnološki tehničar   121              4
diplomirani inženjer agronomije     1             12
magistar agronomije     1           1  2
diplomirani inženjer geodezije 1 111    1    1    6
geodetski tehničar           1        1
diplomirani pravnik  1  11 1 21       29
diplomirani ekonomist 1 21911 1112    1 324
ostali diplomirani inženjeri 5  152  2   1 1   118
ostali inženjeri  13242 11 112      18
ostali magistri struke   1    1           2
ostali prvostupnici 1                  1
ostale srednjoškolske struke 211118123 82531932 41498
radnik u šumarstvu   1            1   2
ostalo    102 1 11 2 11   322
ukupno 1914