NAUKA O SADJENJU I GOJENJU ŠUMAH
Zagreb 1881. (PDF - 45,1MB)