NAJZNAČAJNIJI REZULTATI NAŠIH NATJECATELJA:

Muška štafeta:
1998. god. 51. (od 148 štafeta), 1999. god. 34. (132), 2000. god. 44. (150), 2001. god. 11. (157), 2002. god. 23. (136), 2003. god. u sastavu A. Abramović, Franjo Jakovac, Siniša Vukonić i Mladen Šporer 4. (121), 2004. god. 10. (143), 2005. god. 17. (155), 2006. god. u sastavu D. Klobučar, S. Vukonić, M. Šporer i A. Abramović 3. (113), 2007. god. 8. (126), 2008. god. 12. (130), 2009. god. 12(105). Ovo su rezultati muške štafete Hrvatska 1, no u zadnje vrijema kada imamo dovoljan broj naših natjecatelja za formiranje štafete Hrvatska 2 pa i Hrvatska 3, one postižu rezultate oko 50-og odnosno 100-og mjesta, što je također u odnosu na broj štafeta jako dobro.

Ženska štafeta:
2006. god. 22. (44), 2007. god. 24. (38), 2008. god. 19. (42), 2009. god. 10. (35).

Pojedinačno:
Krenimo od mlađih tada još aktivnih natjecatelja, počam Alena Abramovića: 2002. god. 10. mjesto klasičnim stilom a 8. slobodnim stilom – šprint (oko 1,5 km), 2003. god. 5. mjesto klasičnim stilom a 4. slobodnim stilom – šprint, 2004. god. 2. mjesto klasičnim a 4. mjesto slobonim stilom, 2005. god. 3. mjesto klasičnim a 5. mjesto slobodnim stilom, 2006. god. 2. mjesto klasičnim stilom, 2007. god. 6. mjesto klasičnim a 4. slobodnim stilom, 2009. god. 13. mjesto klasičnim i 12. mjesto slobodnim stilom;
Denis Klobučar je 2006. god. u istoj starosnoj kategoriji osvojio 3. mjesto, Denis Kauzlarić 2007. god. 5. mjesto te bivši olimpijac Siniša Vukonić 2001. god. 7. mjesto, a ostalih godina svog sudjelovanja od 17-19-og mjesta, što je također vrlo dobro u odnosu na broj natjecatelja u njegovoj starosnoj skupini. Isto vrijedi i za Mladena Šporera, jer i on ima rezultate između 8-og i 25. mjesta.
Ovo je zaista hvale vrijedno, no treba posebno istaći i rezultate bivšeg olompijca sada rekreativca Franje Jakovca, koji je u 11 godina nastupanja u starosnoj kategoriji 31-40, a zatim 41-50 god., u kojima nastupa obično najveći broj natjecatelja (157-233) zauzimao uglavnom visoka mjesta: primjerice 14. 2001. god., 9. mjesto 2002. god., 4. mjesto 2003. god. (kada mu je brončana medalja izmakla samo za 1 sek.), 7. klasičnim stilom a 8. mjesto slobodnim stilom 2005. god., 13. mjesto 2008. god.
Kod žena najzapaženiji rezultat postigla je Ana Crnković 2009. god. osvojivši 2. mjesto, Ivana Mihelčić 2008. god. osvojivši 5. mjesto i 2009. god. 4. mjesto, Marija Gubić 2007. god. 7. mjesto i Silvana Skender 2009. god. 9. mjesto, svaka u svojoj starosnoj kategoriji.
No, i svi ostali zaslužuju pohvale, kako za sudjelovanje, tako i za postignute rezultate koji se ovisno o pojedincu kreću do 1/3, 1/2 ili 2/3 broja natjecatelja u odnosnoj starosnoj skupini.

Svakako zahvalnost i pohvale zaslužuju i kolege koji su pratili natjecatelje, uključivši i one koji su kroz ekskurzije ogranaka išli podržati hrvatsku ekipu (primjerice Karlovčani, Delničani).

Home


Organizacija

Domaćini

Hrvatska

Hrvatska ekipa

Rezultati

Foto album

Slijedeći domaćini

Kandidatura Hrvatske