O SEKCIJI

ekologija@sumari.hr
 

EKOLOŠKA SEKCIJAPotaknuti promjenama u obrazovnim i stručnim krugovima u šumarskom sektoru u Hrvatskoj, te po uzoru na druge struke, smatramo opravdanim organizirati Ekološku sekciju (EKOS) u sklopu Hrvatskog šumarskog društva (HŠD). U članku 12. Statuta HŠD iz 2006. godine navedene su djelatnosti pomoću kojih se ostvaruju ciljevi društva, te se uz ostalo predviđa formiranje sekcija po specijalnostima struke radi lakšeg, bržeg i stručnijeg pristupa pojedinim problemima struke, stoje i cilj naše inicijative. Uvođenje tzv. “Bolonjskog procesa” u obrazovanje šumarskih stručnjaka, te osnivanje Hrvatske šumarske komore značajne su promjene koje postavljaju pred znanstveno-nastavno i stručno osoblje u šumarstvu nove izazove koji se temelje na poboljšavanju kvalitete obrazovanja budućih i današnjih šumarskih stručnjaka. Jedan od preduvjeta razvoja obrazovnog i stručnog profila u šumarstvu je organizirana i kvalitetna suradnja znanstvenika i stručnjaka po pitanjima koja su od interesa struke. U Ekološkoj sekciji HŠD želimo okupiti šumarske znanstvenike i stručnjake koji se bave raznolikom ekološkom problematikom s ciljem unaprjeđenja suradnje, razmjene iskustava, poboljšanja znanja, i sustavnog rješavanja određenih problema. Navodimo neke od tema koje će biti na listi prioriteta koje će se obrađivati u radu Ekološke sekcije: općekorisne funkcije šuma, racionalno iskorištavanje šumske biomase, hidrološka problematika nizinskih šuma, pitanja zaštite okoliša u šumarstvu (onečišćenje, otpad, pesticidi, klimatske promjene), odumiranje stabala, klimatski ekscesi, ekološka motrenja u šumarstvu, pitanja zaštite prirode, ekološki problemi u urbanom šumarstvu i dr. Sukladno aktivnostima koje su predviđene u radu HŠD, u Ekološkoj sekciji će se navedene teme obrađivati kroz seminare, radionice, stručne i znanstvene skupove i druge primjerene oblike suradnje.događanja: