HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

CROATIAN FORESTRY SOCIETY

članica

O DRUŠTVU
ČLANSTVO 2737

stranice ogranaka:
BJ DE GO KA SI SP VA ZA
 
PRO SILVA CROATIA
SEKCIJA ZA ZAŠTITU ŠUMA
EKOLOŠKA SEKCIJA
SEKCIJA ZA KULTURU, SPORT I REKREACIJU
SEKCIJA ZA URBANO ŠUMARSTVO (FB)


AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI
 

aktivna karta
Zagreb
Trg Mažuranića 11
  
tel: +385(1)4828359
fax: +385(1)4828477
mail: hsd@sumari.hr


pozadinska slika
                                    25. DRŽAVNO PRVENSTVO U TENISU INŽENJERA ŠUMARSTVA I DT - Vinkovci, 12. i 13. svibnja 2023.      PROGRAM
ARHIVA    
 
 
 
21. dan ožujka - Međunarodni dan šuma
ZDRAVA ŠUMA ZA ZDRAVE LJUDE
Kada popijemo čašu vode, napišemo u bilježnicu, uzmemo lijek za groznicu ili izgradimo kuću, ne uspostavljamo uvijek vezu sa šumama. Pa ipak, ovi i mnogi drugi aspekti našeg života povezani su sa šumama na ovaj ili onaj način.
Održivo gospodarenje šumama i njihovo korištenje resursa ključni su za borbu protiv klimatskih promjena te za doprinos blagostanju i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija. Šume također imaju ključnu ulogu u ublažavanju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, unatoč svim tim neprocjenjivim ekološkim, gospodarskim, socijalnim i zdravstvenim prednostima, šume su ugrožene požarima, štetočinama, sušama i nezapamćenim krčenjem šuma.
Šume nas toliko daju našem zdravlju. Oni pročišćavaju vodu, čiste zrak, hvataju ugljik u borbi protiv klimatskih promjena, osiguravaju hranu i lijekove koji spašavaju živote te poboljšavaju našu dobrobit.
Na nama je da zaštitimo ove dragocjene prirodne resurse.
Ova 2023. poziva na davanje, a ne samo uzimanje, jer će zdrave šume donijeti zdrave ljude.UN / International Day of Forests
 
 
 
220 godina Antuna Tomića
Na dan 3. siječnja napunilo se 220 godina od rođenja prvog predsjednika HŠD-a. Poživio 91 godinu i proživio skoro cijelo 19. stoljeće, a u to doba ostvariti punih 45 godina "radnog staža" ili sa 87 objaviti zadnju raspravu u Šumarskom listu, nije mala stvar.
U dugom radnom vijeku dočekao je realizaciju svojih prijedloga za reorganizaciju šumarske uprave u Vojnoj krajini, koja je provedena 1860. Tomićeva se osobitost očituje i u "Naputku za izlučenje imovno obćinskih šuma u Krajini", koji je izdan 1871. god. U Šum. listu surađivao je od 1877. do 1890. sa 12 rasprava pretežito iz područja uređivanja šuma, a posljednja mu je rasprava - kritička analiza rada Maxa Presslera - objavljena je 1890., kad je imao 87. godina.
Uz sva djela i niz drugih aktivnosti za vrijeme službovanja jedna Tomićeva aktivnost ima trajnu vrijednost. To je njegova "racionalna metoda uređivanja šum. gospodarstva" jer je u skladu s postizanjem ili postignutom normalom u pojedinoj gospodarskoj jedinici osigurana ne samo potrajnost prihoda nego i opstojnost šume kao biocenoze. Akademik Klepac, na kraju 20. stoljeća uvažavao je i naučavao njegovu metodu uređivanja šuma. Baš impresivna biografija. Inače, na Mirogoju još stoji njegov grob.

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA
 
 
 
Novo vodstvo Hrvatskog šumarskog društva
Na Redovitoj izbornoj skupštini Hrvatskog šumarskod društva, koja se održala u velikoj dvorani Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije izabrano je novo vodstvo ove ugledne organizacije. U idućem mandatnom razdoblju društvo će voditi akademik Igor Anić. Čestitamo na izboru.


ARHIVA VIJESTI: 2014 2015 2016 2017 2018 2020-2022

Nova Strategija EU za šume
NATURA 2000, šume i šumarstvo
Višenamjenski kanal Dunav-Sava utjecat će na šume istočne Slavonije
Prirodno gospodarena šuma je ekološki prihvatljivija od prašume
ARHIVA    

PRENOSIMO:
Svjetski Dan šuma (portal: hrsume.hr, 21.3.2019.)
Priopćenje za medije - Na Medvednici nema prekomjerne sječe (portal: hrsume.hr, 19.3.2019.)
Bojim se da su se uložila velika sredstva, javna histerija i politički kapital u nešto što možda neće imati nikakvog efekta! (Dalmatinski portal, 5.3.2019. - Hrvoje Smodlaka
Splitski Marjan je uništen. Čeka li ista sudbina sve naše borove šume?(Index.hr, 20.2.2019. - Nenad Jarić Dauenhauer)
Mediteranski potkornjak napao i makarske šume! Širi se velikom brzinom, ali na Osejavi mu ne ide baš po planu - naišao je na nezgodnog neprijatelja! (Slobodna Dalmacija, 19.2.2019. - Ivona Ćirak/Makarska kronika)
REGIONALNI DNEVNIK: Šuma okom šumara (HRT4, 24. 6. 2017.) 28MB - MP4 samo Chrome!
ZNANOST I DRUŠTVO: mr Damir Delač, intervju (HR3, 28. 6. 2017. - Blanka Jergović)
TREĆI ELEMENT: Šumski svijet (Matgaletić, Mikac) (HRT3, 23. 3. 2017.) 474MB - MP4 samo Chrome!
Forest: Nature's Powerhaus (HRT3, 23. 3. 2017.) 15,9MB - MP4 samo Chrome!
PROF. DR. JOSIP MARGALETIĆ: Šumarska struka nije zadovoljna s vlastima (Glas Koncila, 9. 3. 2017. - Vlado Čutura)
Upravljanje šumskim resursom svedeno na prodaju trupaca (NoviList, 27. 8. 2016. - Marinko Krmpotić)
SLUŠAJ KAKO ZEMLJA DIŠE - mp3 36 MB (o šumama na 11:00) (Hrvatski radio, 25. 3. 2016. - Lidija Komes)
Šume bez šumara - Uprava Hrvatskih šuma viškom proglasila oko 500 stručnjaka (NoviList, 16. 8. 2014. - Marinko Krmpotić)
Šume su najbolje što unosimo u EU (Privredni vijesnik 1.7.2013. - akademik Slavko Matić)
Šuma ili potkornjaci, pitanje je sad! (Hrvatski planinar - Branko Meštrić)
UMIRU LI RIJEČI? Kritička prosudba hrvatskih naziva za šumu (Hrvatska revija - Ivan Šugar)
Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske (Šumarski list - B. Prpić)
21. ožujka - Svjetski dan šuma (www.skole.hr - Ljerka Čulina)
Na kraju jubilarne godine (Šumarski list - B. Prpić)
Šumari - vodiči kroz hrvatske prašume (Večernji list - H. Dečak)
Očuvajmo šume (Ekorevija - N. Jurković)
Zasijana šuma žirom hrasta lužnjaka (Alert - V. Horvat)
Starci ravnice (Ekorevija - T. Lukić)
I šume ubijaju, zar ne? (Zamirzine - M. Holy)

IMENIK
HRVATSKIH ŠUMARA


 ŠUMARSKI LISTDIGITALNA BIBLIOTEKA

slučajna knjiga


ŠUMARSKI LINKOVI
   
ŠF HŠI HKISD EFN