Tri šumara starine
A. Ugrenović, 1926: Pola stoljeća šumarstva

Osnivač Hrvatskoga šumarskog drušva
O. Piškorić, 1997: ŠL s.35