IZVORI:


Iz opširnog, na našu zamolbu priposlanog nam vlastoručno sastavljenog životopisa (ŠL 8/1940)Hrvatski bibliografski leksikon (LZMK)

PDF 2,05 MB

Spomen ploča na zgradi UŠP Gospić


Otkrivanje spomen ploče, 30. rujna 2016.