CURICULUM VITAE


Branko Meštrić, dipl.ing. šumarstva


Timeline

1. 4. 2019. --> Hrvatske šume, Informatička služba: sistem inženjer

1. 12. 2004. - 31. 3. 2019. (14,3 god.) Hš Consult d.o.o.: konzultant

17. 3. 2004. - 30. 11. 2004. (0,7 god.) Hrvatske šume, Ured uprave: S.S. za upravljanje promjenama

1.11.1991. - 16.3.2004. (12,5 god.) Hrvatske šume, Informatička služba: rukovoditelj službe

1.1.1991. - 31.10.1991. (0,8 god.) Hrvatske šume, Uš Delnice: rukovoditelj Informatičkog odjela

17.3.1986. - 31.12.1990. (4,8 god.) GPšG Delnice: voditelj informatike

27.12.1985. - diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1983. - 1986. honorarni suradnik na brojnim istraživačkim projektima ZiŠ ŠF

1982. - 1983. studirao na Geodetskom fakultetu

1981. - 1985. studirao na Šumarskom fakultetu

1980/1981. odsluženje vojnog roka

1980. maturirao na Šumarskoj školi u Karlovcu

1978. - 1980. učenik Šumarske škole u Karlovcu

1976. - 1978. učenik CUO u Vrbovcu

1968. - 1976. učenik OŠ u Novoj Kapeli

21.9.1961. rodio se u Marinkovcu (Vrbovec)


Stručna postignuća

Preko 30 godina intenzivno se bavi šumarskom informatikom, najprije na Šumarskom fakultetu, potom organizacijom i vođenjem informatičke funkcije pri GPŠG Delnice (6 godina) i na kraju uspostavom i trinestgodišnjim vođenjem cjelokupnog informatičkog sustava hrvatskog šumarstva, kroz informatički sustav Hrvatskih šuma.

Od 2004. djeluje u konzultantskoj tvrtci HŠ Consult d.o.o. i to na međunarodnim projektima na području šumarske informatike, a istodobno djeluje i kao nadzornik u sustavu FSC certifikacije Hrvatskih šuma.

Od 2019. ponovno u Hrvatskim šumama, formalno u Informatičkoj službi, ali se bavi PR aktivnostima (FB admin), djeluje u informatičkoj podršci HŠD, a i dalje djeluje kao nadzornik u sustavu FSC certifikacije Hrvatskih šuma.

Istodobno pri Hrvatskom šumarskom društvu vodi dokumentacijsko/informacijske projekte Imenik hrvatskih šumara (www.sumari.hr/sumari) , bibliografiju i digitalizaciju Šumarskog lista (sumlist.sumari.hr) i projekt digitalne šumarske biblioteke (www.sumari.hr/biblio). Također radi i kao web urednik stranica Hrvatskog šumarskog društva i web izdanja časopisa Šumarski list (www.sumari.hr).

Popularizacija struke

Težište djelovanja je na popularizaciji struke. U tom smislu značajna je činjenica da već više godine (od broja 19, kolovoz 1998.) djeluje u uređivačkom odboru časopisa Hrvatske šume, a od broja 43 (srpanj 2000.) je i na njegovu čelu. Kroz to razdoblje časopis je od "tvorničkog" lista prerastao u respektabilni magazin koji ima značajan utjecaj na popularizaciju šumarstva naročito u školskoj populaciji. Arhivu časopisa a i aktualno izdanje dostupno je casopis.hrsume.hr, koje stranice je također osmislio i redovito održava. Znatan doprinos ima i kao autor u istom časopisu (Bibliografija Hrvatske šume),

U prvom i najstarijem šumarskom časopisu u ovom dijelu Europe, Šumarskom listu, koji kontinuirano izlazi od 1877. na popisu uređivačkog odbora je od broja 1-2/1993. Kao autor nije previše djelovao u ovom časopisu (Bibliografija Šumarski list), ali se intenzivno se bavim njegovom povješću, bibliografijom, digitalizacijom i web prezentacijom (vidi prethodni odjeljak!)

Humanitarni rad

Djeca s posebnim potrebama: Kroz nekoliko udruga (HOSU, HUM - čije stranice je btw. također pokrenuo) pomaže u unapređivanju rada sa djecom sa posebnim potrebama i stvaranju boljih uvijeta življenja za njih i njihove roditelje - muzikoterapija, terapijski vrtovi i sl. Kreirao a potom i nekoliko godina održavao web stranicu Europskog dana muzikoterapije.

Dobrovoljno darivanje krvi: Kao nositelj vrlo tražene krvne grupe višegodišnji je i višestruki darivatelj sa preko 125 darivanja, a za koji rad je dobio sva moguća priznanja do Odlikovanja Republike Hrvatske - Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.