Šumarski dom je 122 godine bio sigurnim krovom hrvatskim šumarima.
Nakon potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. više to nije.
Sada je vrijeme da šumari ponovno pokažu svoje zajedništvo. Donirajmo sredstva za obnovu našega doma.

DO SADA DONIRANO: 63.650,00 kuna
Prije 122 godine izgradnjom Šumarskoga doma ostvaren je desetljetni san svih hrvatskih šumara za zajedničkim „ognjištem“. Naši šumarski prethodnici ostavili su nam Šumarski dom kao časnu zadužbinu koju sadašnja generacija šumara treba sačuvati i prenijeti budućim generacijama. Potres koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb ostavio je velike štete na Šumarskom domu. Procjena je da će za sanaciju biti potrebno cca 3,5 milijuna kuna.

Pomozite nam da 2021. godinu, u kojoj obilježavamo 175 godina postojanja Hrvatskoga šumarskog društva i 145 godina neprekidnog izlaženja Šumarskog lista, dočekamo u prostorima obnovljenoga i sigurnog Šumarskog doma.


canvas = document.getElementById("canvas");


POPIS DONATORA
stanje: 31. srpnja, 10:08


Damir Delač
Oliver Vlainić
Marina Mamić
Igor Anić
Slavko Matić
Dragomir Pfeifer
Ivica Tikvić
Petar Dobi
Branko Meštrić
Lucija Vargović
Dario Šćuka
Biserka Marković
Ana Žnidarec
Denis Štimac
Vlado Topić
Damir Dramalija
Goran Bukovac
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
HŠD Ogranak Delnice
Branko Martinčić
Neven Vukonić
Jolanda Vincelj
Goran Prelac
Tijana Grgurić
Marija Glavaš
HŠD Ogranak Koprivnica
Josip Grgurić LEING
Mandica Dasović
Goran Šoštarić
Daniela Cetinjanin
Robert Gros
Dražen Lovrečak
Ljiljana Bajac
Željko Gubijan
HŠD Ogranak Bjelovar
Tihomir Kolar
Boris Kezele

anonimnih donacija: 1