Šumarski dom je 122 godine bio sigurnim krovom hrvatskim šumarima.
Nakon potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. više to nije.
Sada je vrijeme da šumari ponovno pokažu svoje zajedništvo. Donirajmo sredstva za obnovu našega doma.

DO SADA DONIRANO: 135.725,00 kuna
Prije 122 godine izgradnjom Šumarskoga doma ostvaren je desetljetni san svih hrvatskih šumara za zajedničkim „ognjištem“. Naši šumarski prethodnici ostavili su nam Šumarski dom kao časnu zadužbinu koju sadašnja generacija šumara treba sačuvati i prenijeti budućim generacijama. Potres koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb ostavio je velike štete na Šumarskom domu. Procjena je da će za sanaciju biti potrebno cca 3,5 milijuna kuna.

Pomozite nam da 2021. godinu, u kojoj obilježavamo 175 godina postojanja Hrvatskoga šumarskog društva i 145 godina neprekidnog izlaženja Šumarskog lista, dočekamo u prostorima obnovljenoga i sigurnog Šumarskog doma.

Nakon što ispunite podatke u tablici pojavit će Vam se podaci za plaćanje. Iste možete unijeti na opću uplatnicu, platiti internet bankarstvom ili mobilnim bankarstvom pomoću bar koda. Osobni podaci iz ove forme se koriste samo za generiranje parametara plaćanja lokalno u Vašem pregledniku, ne prenose se kroz mrežu i nigdje se ne pohranjuju.


canvas = document.getElementById("canvas");


POPIS DONATORA
stanje: 5. siječnja, 11:45


Damir Delač
Oliver Vlainić
Marina Mamić
Igor Anić
Slavko Matić
Dragomir Pfeifer
Ivica Tikvić
Petar Dobi
Branko Meštrić
Lucija Vargović
Dario Šćuka
Biserka Marković
Ana Žnidarec
Denis Štimac
Vlado Topić
Damir Dramalija
Goran Bukovac
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
HŠD Ogranak Delnice
Branko Martinčić
Neven Vukonić
Jolanda Vincelj
Goran Prelac
Tijana Grgurić
Marija Glavaš
HŠD Ogranak Koprivnica
Josip Grgurić LEING
Mandica Dasović
Goran Šoštarić
Daniela Cetinjanin
Robert Gros
Dražen Lovrečak
Ljiljana Bajac
Željko Gubijan
HŠD Ogranak Bjelovar
Tihomir Kolar
Boris Kezele
Sanja Blažičko
Andrija Crnković
Marina Juratović
Damir Felak
Dubravka Rade Jagaš
Herman Sušnik
HŠD Ogranak Delnice
LARIX IG d.o.o.
Josip Dundović
Josip Margaletić
HŠD-ogranak Zagreb
Dinko Vusić
Branimir Žnidarec
Ivan Krajačić
Damir Miškulin
Ninoslav Matošević
Ivan Šutija
Unikomerc uvoz
Goran Gobac
HKIŠDT
Silvija Zec
Joso Vukelić
CB Print
Ivica Milković
Josip Dundović
Mladen Ivanković
HŠD-ogranak Našice
Krešimir Krapinec
Čedomir Križmanić
HŠD-ogranak Buzet
HŠD-ogranak Gospić
Marko Ožura
Josip Dundović
Glazbena škola Srebrnjak
HŠD-ogranak Senj
Zvonimir Ištvan
HŠD-ogranak Karlovac
HŠD-ogranak Varaždin

anonimnih donacija: 1