broj: 11-12/2006 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     HR

Tijekom 2006. godine obilježili smo naše obljetnice, 160 godina od osnutka Hrvatskoga šumarskoga društva i 130 godina neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista.
Dana 20. lipnja, uoči svečane akademije na kojoj su obilježene obljetnice, održana je 110. redovita izborna skupština. Skupštinu su pozdravili Herman Sušnik, dipl. ing. šumarstva državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i mr. sc. Darko Beuk, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Na Skupštini je izabran novi Upravni i Nadzorni odbor te predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga šumarskoga društva.
Dosadašnji predsjednik, akademik Slavko Matić, u nadahnutom govoru izložio je sadržaj četverogodišnjega rada Hrvatskoga šumarskoga društva te izrazio optimizam glede daljnjeg razvoja šumarstva i šumarske struke.
Za novoga predsjednika izbran je mr. sc. Petar Jurjević, dipl. ing. šum., voditelj vrlo značajne Službe za ekologiju i zaštitu šuma u Direkciji Hrvatskih šuma, poznat po svojoj stručnosti i postojanosti u primjeni zakonskih propisa, s ciljem da se održe današnje prirodne šume. U svojemu nastupnom govoru izrazio je kako HŠD u radu želi surađivati s gospodarskim objektima, tijelima državne uprave, lokalne samouprave, znanstvenim institucijama i posebno s Hrvatskim šumama d.o.o. Prije Skupštine predstavnike šumarstva primio je i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić.
Svečana akademija proslave obljetnica održana je isti dan u maloj dvorani Lisinski. Akademik Slavko Matić istaknuo je na njezinu otvorenju vremenski tijek razvoja šumarstva i šumarske struke, od početka 1846. godine do danas. Sažeto, ali i sadržajno ukazao je na razvoj Zagrebačke škole uzgajanja šuma, čijim djelovanjem su današnje šume u Hrvatskoj postale svjetski model dobro uzgojene šume.
Ove godine posebice bi se trebalo zalagati za korištenje šumske biomase za proizvodnju energije. Naš član mr. sc. Josip Dundović, dosadašnji potpredsjednik društva, predsjednik je Hrvatske udruge za biomasu koja predstavlja danas vrlo traženi obnovljivi izvor energije. Korištenje šumske biomase već je ostvareno izgradnjom centraliziranoga toplinskoga sustava na biomasu u Gospiću i Ogulinu. U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu u šumarstvo, održano je 15. studenoga savjetovanje pod naslovom: “Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije”. Predsjednik organizacijskoga odbora bio je akademik Slavko Matić, uz veliko sudjelovanje izlagatelja šumara.
Iako je danas stručna istina na našoj strani, mi se kao znanost i struka često sukobljavamo s ostalim korisnicima prostora, koji su gotovo svi povezani u vrlo učinkovite lobije. Zaključak je vrlo jednostavan – i nama treba lobi.
Lobiranje je danas opća i priznata pojava, (poznato je kako je Bruxelles pun onih koji će se staviti u službu nekoga lobija), a višenamjenska prirodna šuma s praktički neprocjenjivom vrijednošću zaslužuje svoj lobi.
I na kraju ove jubilarne godine, svim čitateljima “Šumarskoga lista”, u ime bivšega predsjednika HŠD akademika Slavka Matića, sadašnjega predsjednika mr. sc. Petra Jurjevića i tajnika Damira Delača, dipl. ing. šum., zatim Uređivačkoga savjeta i Uredničkoga odbora po znanstveno-stručnim područjima, tehničkoga urednika “Šumarskoga lista” Hranislava Jakovca, dipl. ing. šum. i u svoje osobno, želim čestit Božić i sretnu novu godinu 2007., uz puno uspjeha i sreće i u privatnom životu.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
476
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     HR     EN
479
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     HR     EN
493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     HR     EN
511
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     HR     EN
523
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     HR     EN
533
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)
545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu
546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima
547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša
548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela
550
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj
553
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama
555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije
566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase
571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija
575
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”
577
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana
578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske
581
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume
583
 
OBLJETNICE
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina
587
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina
588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice
590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     HR
593

o sustavu
                UNDER CONSTRUCTION