IME I PREZIME:
ZANIMANJE I ZVANJE:
 
ADRESA STANOVANJA:
KONTAKT (telefon,e-mail):
 
ZAPOSLEN U :
POZICIJA/RADNO MJESTO:
ADRESA NA POSLU:
KONTAKT NA POSLU:
 
OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI (mjesto i datum rođenja, školovanje, karijera)
ukoliko želite, detaljniju biografiju možete napisati na poleđini, mada bi bilo pogodnije da je pošaljete na e-mail imenik@sumari.hr
 
Potpisom ove pristupnice izjavljujem da zadovoljavam uvjete za prijem u redovito članstvo HŠD, prihvaćam odredbe Statuta ovog društva i kodeksa šumarske etike.
Također sam suglasan da se moji osobni podaci objave u Imeniku hrvatskih šumara HŠD-a.
MJESTO I DATUM:
POTPIS:
 
 

Napomena: Članom Hrvatskog šumarskog društva može postati državljanin Republike Hrvatske, inženjer ili tehničar šumarstva i drvne tehnologije, odnosno pripadnik druge struke s najmanje srednjom stručnom spremom, ako radi na poslovima šumarstva, prerade drva, prometa drvnim proizvodima. Ukoliko zadovoljavate uvjete i želite postati članom isprintajte ovu pristupnicu, ispunite je i predajte predsjedniku ogranka kojemu teritorijalno pripadate. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor ogranka. Članarina se plaća osobno blagajniku ogranka ili uplatnicom, a visinu članarine određuje Upravni odbor ogranka.