HOME


  ČLANSTVO

  POVEZNICE


  KONTAKT

  prosilva@sumari.hr  english
  (autotranslate)
 

PRO SILVA CROATIA

voditelj: izv. prof. dr. sc. Stjepan MikacOdlukom 108. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 14. lipnja 2004. godine osnovana je sekcija PRO SILVA CROATIA kao nacionalna podružnica međunarodne asocijacije PRO SILVA.

PRO SILVA okuplja šumarske znanstvenike, praktičare, šumovlasnike, studente i ostale zainteresirane stručnjake koji promiču prirodno gospodarenje šumama (engl. Close to Nature Forest Management). Asocijacija je utemeljena 1989. godine u Sloveniji. Na osnivačkoj skupštini sudjelovali su iz Hrvatske: prof. dr. sc. Branimir Prpić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slavko Matić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Željko Kramarić, dipl. ing. šumarstva, Nacionalni park Plitvička jezera.

PRO SILVA promovira strategije gospodarenja šumama koje optimiziraju održanje, očuvanje i korištenje šumskih ekosustava na način da su ekološke, društvene i gospodarske funkcije održive i profitabilne. Opći pristup gospodarenju koji zagovara PRO SILVA uključuje tržišne i netržišne ciljeve i uzima u obzir cijeli šumski ekosustav. Članovi PRO SILVE, s obzirom na održivost u najširem smislu, smatraju da šume društvu pružaju četiri kategorije koristi:
- proizvodnju drvne tvari i ostalih proizvoda,
- zaštitu tla i klime,
- održanje ekosustava,
- rekreaciju, ugođaj i kulturne aspekte.

PRO SILVA ima nacionalne podružnice u Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Šanjolskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji.

Otvorite mrežnu stranicu www.prosilva.org i upoznajte se pobliže s PRO SILVOM.


NOVO

Europske šume su u opasnosi - nudimo rješenja! - DEKLARACIJA IZ RADNJA (rujan 2019.) / original (in english)

Jeste li znali?

Pro Silva načela za gospodarenje šumama

Zagrebačka škola uzgajanja šuma i koncept Pro Silva

Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj

Šume, tla i vode - neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske

Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredozemlja