Tri šumara starine
A. Ugrenović, 1926: Pola stoljeća šumarstva, s.107

Slavnomu horvatskomu
gospodarstvenomu društvu!

Tverdo uveren, da slavno gospodarstveno družtvo spoznava potrebu razumnoga šumarstva u našoj domovini, kojano se ponosi prekrasnim šumami; Pobudjen mnogim lastivim sudom verhu mojih sastavcih, koje sam 1840 i 1841 g. pisao u Croatii u poslu zemljodelstva i obertnosti.
Uzdajući se najposle u milost koju, mislim, da sam zaslužio radeći za dobru stvar; usudjujem se slavnomu gospodarstvenomu družtvu pokorno javiti, da sam naumio utemeljiti obćinski jedan šumarstveni zavod za Hervatsku i Slavoniu, priklonito moleći, da bi izvolilo stvar ovu ne samo podupirati, nego i nadgledati, čega radi uslobadjam se ovdi u privitku ponizno predložiti osnovu pravilan za rečeni zavod, nebi li ju slavno gospodarstveno družtvo blagonaklono razvidilo.
Međutim za veću sigurnost i moga posla i štovanoga obćinstva, mislim, da će najbolje ovo biti: ovaj zavod neka se predtečno na tri godine samo za vreme pod rukovodstvom i jamstvom (Garantie) mojim zametne po drugih ljudih, tako ipak da se kroz sve ovo vreme niti što u ime zapisnine niti druga kakova platnja u napred ištu.
Ako se za tri godine pokaže, da zavod ovaj sverhi svojoj odgovara tako, da se može s obćim zadovoljstvom konačno ustanoviti, slobodno budi slavnomu gospodarstvenom družtvu, pošto se potverde pravila, po glasu § 33, zavodnu čeljad izabrati, te tako konačno ju namestiti. Ako li ovu moju ponudu slavno gospodarstveno družtvo dragovoljno primi, te tako ovaj posao sretno dospie pod zaštitu i verhovnu upravu slavnoga gospodarstvenoga družtva, tad ću ja sam i najvišemu deržavnomu poglavarstvu, i uzvišenomu pridvornomu ratnomu veću podneti molbu, da mi dopusti, bez štete sadašnje moje službe, zavod ovaj predtečno za vreme zametnuti.

Vinkovci, 12. veljače (Febr.) 1843.

Franjo Šporer
c. kr. nadzornik šumah u sl. narodnoj
brodskoj gran. regimenti br. 7

Spomen ploča na DubovcuRodna kuća na Dubovcu


Šporerov dendrometar (oko 1844.)