HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10000
ime L., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10000)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1893.
djelovao Remetinaca

 Šumarstvo je apsolvirao 1893. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, a 1898. položio je državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva.
 Kao šumarski vježbenik kod Kotarske oblasti na Sušaku, imenovan je 1902. kotarskim šumarom kod iste oblasti, gdje se, prema nepotpunim podacima, nalazio i 1915. godine u istom svojstvu, a 1917. imenovan je županijskim šum. nadzornikom kod iste oblasti, gdje se nalazi i 1919. god. U zvanju nadzornika zadržao se očito dugo, jer smo pronašli podatak da je 1925. radio na tome mjestu.
 Bio je dugogodišnji član Hrvatsko - slavonskoga šumarskoga društva.

 *** ŠL 1898., s. 462; 1902., s. 681; 1908., s. 352; 1917., s. 127; 1919., s. 54; 1925., s. 343.
 Borošić, J.: SIS, s. 19.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM