HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10044
ime L., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10044)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1931.
diplomirao10. 10. 1932.
djelovao Cvetković /Jastrebarsko/

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odsjeku škol. g. 1930.-31., a diplomirao 10.10.1932.
 Prema dostupnim podacima, godine 1937. postavljen je za šumarskoga pristava kod državne Šumarije u Konjicu (BiH), a 1939. u istom svojstvu premješten je u Direkciju šuma Mostar, ali i otpušten iz državne službe.
 Kao šumarski pristav, 1941. premješten je Ravnateljstvu šuma Petrovaradinske imovne općine u tadašnjoj Hrvatskoj Mitrovici, a 1942. za upravitelja državne Šumarije u Konjicu. Iste godine, kao visi šumarski pristav, preuzima dužnost kotarskoga šumara kod Kotarske oblasti u Donjoj Stubici, gdje se nalazio i 1943.
 Podatke o njegovu radu poslije II. sv. rata nismo pronašli.
 Bio je član Jugosl. šumarskog udruženja i HŠD.

 *** ŠL 1937., s. 614, 696; 1939., s. 265, 597; 1940., s. 268; 1941., s. 405; 1942., s. 93, 270; 1943., s. 23, 268.
 Borošić, J.: SIS, s. 8.
 *** ŠN, s. 357.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM