HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10098
ime D., Šime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10098)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1972.
diplomirao17. 4. 1973.

 Sin Andrije. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji koja je u toku školovanja živjela u Strizivojni. U Zagrebu je pohađao i završio IX. gimnaziju 1966. g.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1966. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 17.4.1973. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM