HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10113
ime D., Nikola  - šumarnik
zvanje
zanimanje     
Šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10113)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1908.
djelovao Vojnić

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u trajanju od šest semestara. Apsolvirao je 1908. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM