HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10116
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10116)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1920.
diplomirao11. 7. 1921.
djelovao Bunić /Korenica/

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji, a diplomirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu 11.7.1921. g.
 U službi je od 5.9.1921. g. U staž mu je priznato 2 godine vojne službe. U Šum. upravi Donji Lapac zaposlen je od 1.7.1932.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM