HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10144
ime D., Vinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10144)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao1974.

član HŠD ogranak
Split

1992

zu-mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Jelene r. Miočević. Hrvat. Katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu pohađao i završio u Varešu 1962. g. I Gimaziju "Ivan Goran Kovačić", pohađao je u Varešu i završio je 1967. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1974. g.-smjer iskorišćivanje Suma.
 Od 1976. do 1978. g. zaposlen je u Šumarstvu "Zvijezda" Vareš na poslovima praćenja realizacije izvedbenih projekata. Nakon toga naredne dvije godine radio je u istom poduzeću na radnom mjestu samostalni projektant za doznaku i izradu izvedbenih projekata.
 Od 1980. do 1984. radio je u Šumariji Bosanski novi na radnom mjestu sefa za iskorišćivanje šuma, a do 1991. bio je zaposlen na radnom mjestu inspektora za šumarstvo i lovstvo u SO-e Bosanska Gradiška, položivši prethodno (1985.) državni ispit u Ministarstvu za pravosuđe, prosvjetu i kulturu u Sarajevu.
 Zbog rata i okupacije Bosanske Posavine, prelazi u izbjeglištvo u Republiku Hrvatsku i zapošljava se u J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Split, i od 1992. do 1995. g. izrađuje gospodarske osnove za G. J. Šakanj-Rat i Pupnatska Luka na otoku Korčuli.
 Na radnom je mjestu pomoćnog taksatora. Živi u Veloj Luci na Korčuli.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM