HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10148
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10148)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao2. 7. 1979.

 Sin Ilije. Srbin po nacionalnosti. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Gimnaziju je završio u Ogulinu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1970. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 2.7.1979. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM