HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10240
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10240)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao1988.

član HŠD ogranak
Koprivnica

2008

UŠP Koprivnica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marka i Ane r. Matijašec. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio 1973. u Ludbregu, a Geotehničku školu u Varaždinu 1978.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1988. na Šumarskom odjelu iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad naslova "Sušenje jele i smreke u GJ >Trakošćan<".
 Od 1.8.1988. zaposlen je u Odjelu taksacije ŠG Varaždin, a od 9.12.1991. radi u Šumariji Ludbreg, UŠ Koprivnica, kao revirnik.
 Od strukovnih udruga Član je HŠD, a od političkih član je HDZ,

 *** ŠL 1-2/95., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM