HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10254
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10254)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao1963.

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Adama i Milke r. Vrček. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, rimokatoličke vjere. Otac mu je profesor glazbe, a majka domaćica. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Varaždinu: osnovnu školu završio je 1954., a na gimnaziji u Varaždinu maturirao je 1958. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1963. godine.
 Od 1964. zaposlen je u ŠG Varaždin, Šumarija Varaždin, u svojstvu revirnika (GJ Varaždinske podravske šume, GJ Zelendvor, GJ Vinica-breg, Rasadnik Zelendvor). Od 1977. inspektor je za šumarstvo, lovstvo i zaštitu prirode, a od 1981. direktor je komunalne radne organizacije "Parkovi" Varaždin. Od 1986. samostalni je taksator u ŠG Varaždin, a zatim, u istom svojstvu radi od 1991. godine u UŠ Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma Varaždin (do pisanja ovih redaka 1997. ).

 *** ŠL 1-2/95., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM