HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10255
ime MALLIN, pl. Ivo
zvanje
zanimanje     
doktor prava, banski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10255)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 4. 1853.Zagreb
umro21. 2. 1907.Zagreb

 
 Od 1896. do 1907. godine bio je Predstojnik Narodno - gospodarskog odsjeka Hrvatske zemaljske vlade u Zagrebu. Zalaganjem dr. Ive Mallina i Frana Kesterčaneka savladane su sve prepreke sa strane ugarske vlade oko prihvaćanja visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj, pa je 1898. u Zagrebu osnovana Kraljevska šumarska akademija pri Mudroslovnom fakultetu. Zaslužan je i za osiguranje nastavničkog kadra (Nenadić, Petračić, Ugrenović). Njegovom je zaslugom 1897. g. kupljeno u znanstveno — nastavne svrhe dobro Božjakovina kod Zagreba, koje je, pored poljoprivrednoga zemljišta, imalo i šumu i šumsko - botanički vrt sa domaćim i stranim vrstama drveća.
 Križevačko Gospodarsko-šumarsko učilište podigao je na stupanj višega gospodarskog učilišta, otvorio je vinogradarske i voćarske škole u Iloku i Petrinji, Gospodarsku postaju u Gospiću, a tečajeve u Božjakovini. Zaslužan je za podizanje stočarstva, a razvio je djelatnost i na području agrarnoga zakonodavstva (1906. ).
 Kao zemaljski povjerenik zaslužan je za realizaciju izložbi, na kojima je bilo zastupljeno i šumarstvo (Zagreb 1891., Beč 1894., Budimpešta 1896., Pariz 1900. ), pa je 1896. odlikovan Redom željezne krune, francuska ga je vlada odlikovala 1900. časničkim križem počasne legije, a carskim rješenjem od 9.1.1907. odlikovan je dodjeljenjem plemstva. Umro je u Zagrebu 1907. i sahranjen je na Mirogoju.
 Zemaljska vlada je na skupštinu Hrvatsko-slav, šum. društva 1898. u Zagrebu, po prvi puta uopće, izaslala svoga predstavnika, i to dr. Ivu Mallina, pokazujući time da prati i odobrava rad društva kao zalog razvoja hrvatskoga šumarstva.

 *** Osobne viesti. Dr Ivo pl. Mallin. In memoriam. ŠL 3, 1907., s. 115.
 *** Dr Ivo pl. Mallin. In memoriam. LRV 3, 1907., s. 36.
 J. Silovič: Dr Ivo Mallin, Mjesečnik pravničkog društva, br. 3, Zagreb 1907., s. 232-233.
 *** Spomenica o 50. god. postojanju Višeg Gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcu. Križevac 1910., s. 67.
 Kauders, A.: Šum. bibliograf. I, s. 262.
 *** ŠN, s. 59.
 *** ŠE 2, 1983., s. 397-398.
 Ljuljka, B.: 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SH Hrvatskoj. ŠL 3-4, 1986., s. 96.
 Husinec, B., Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s 29, 102.
 *** HŠD 1846-1996., s. 95, 96, 98, 99, 104, 105.
 Lukić, N.: Značenje prof. dr. A. Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ŠL 1-2, 1997., s. 49.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 

 Ugledni pravnik i gospodarstvenik, bečki doktor prava i ugarski plemić, našao se u Imeniku hrvatskih šuamra, jer je osoba koja je uzdigla Križevačko Gospodarsko-šumarsko učilište na stupanj višega gospodarskog učilišta, a njegovom zaslugom savladane su sve prepreke kod Ugarske vlada, a u vezi otvaranja Šumarske akademije u Zagrebu 1898. Značajne su njegove zasluge na podrčju unapređenja poljoprivrede i gospodarstva uopće, na području hrvatskog agrarnog zakonodavstva, a kao vladin povjerenih vodio je aktivnosti oko sudjelovanja hrvatskog gospodarstva na svim svjetskim izložbama, od Beča 1891. do Pariza 1900., na kojima je uvijek bilo zastupljeno i hrvatsko šumarstvo.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM