HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10264
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10264)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao19. 4. 1974.

 Sin Nikole i Milosave r. Rajačić. Srpske je narodnosti, slovenskoga državljanstva, pravoslavne vjeroispovijesti. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu je školu polazio i završio u Brinju u Lici 1963., a maturirao je na X. gimnaziji u Zagrebu 1967.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 19.4.1974. na Šumsko-gospodarskom odjelu.
 Nakon diplomiranja (1974. ) zaposlio se u Sloveniji u GG Brezice, gdje radi četiri godine kao taksator projektant. Od 1978. do 1988. upravitelj je Šumarije Sevnica, a od 1988. do danas (1997. ) direktor je tvrtke "Hortikultura, plantaže in gradnja" Brezice, Gornji Lenart u Brezicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM