HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10313
ime M., Jovan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10313)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao19. 6. 1952.
magistrirao18. 11. 1970.Šumarski fakultet u Zagrebu
djelovao Ruma /Srijem/
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao 19.6.1952. na Šumarskom odjelu. Na istom je fakultetu upisao i poslijediplomski studij i magistrirao 18.11.1970. godine iz područja mehanizacija i racionalizacija rada u Šumarstvu.

1MEHANIZACIJA RADOVA U PLANTAŽAMA TOPOLA; JUGOSLOVENSKI POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKI CENTAR BEOGRAD, BEOGRAD 1964. BIB
2Iskorišćivanje drveta topola i vrba malih dimenzija primenom sistema iveranja u šumi, (sa Đoković, P. i M. Zeremski). Mehanizacija šumarstva, Zagreb 1986., s. 69.
3Ivan Herpka, Jovan Marković, Nikola Živanov, 1990: Uzgoj topola i vrba u ekološkim uslovima Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 341

nedeterminirano:
4Mehanizacija radova u zasadima topola i vrba, (sa Đoković, P. ). Zbornik Opatija, s. 591.
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 118, 417.
 *** ŠN, s. 365.
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šumarskih informacija, Zagreb 1997., s. 12.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM