HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10368
ime MATOLNIK, Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10368)   IZMJENE         ISPISlokacija

umro14. 8. 1907.Donji Miholjac

 Rođen je 1844. godine, ali mjesto rođenja nije poznato. Nismo pronašli ni podatke o školovanju.
 Bio je u službi kod vlastelinstva u Donjem Miholjcu, gdje je umro 14.8.1907. u 64. godini života kao nadšumar.
 Za mnogogodišnje službovanje, a posebno za razvoj lovstva na vlastelinstvu odlikovan je 1901. g. Zlatnim križem.
 Bio je član Hrvatsko - slav. šum. društva.

 *** ŠL 1901., s. 614; 1907., s. 118.
 *** Osobne viesti. Umrli. Matolnik Stjepan. ŠL 9-10, 1907., s. 388.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM