HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10387
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10387)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1912.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je 1912. god. U struci je zaposlen od 31.10.1912. Državni stručni ispit položio je u Zagrebu 1915. Kao kotarski šumar radio je 1915. kod Kotarske oblasti u Zagrebu, a 1918. premješten je Županijskoj oblasti u Zagrebu.
 Pri šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu imenovan je šum. inženjerom 1919., šumarskim savjetnikom 1925., a šum. nadsavjetnikom 1929. kod Direkcije šuma Zagreb. God. 1930. postavljen je za šumarskog inspektora kod Odjeljenja za šumarstvo pri Ministarstvu šuma i rudnika, a 1933. radio je kao visi šumarski savjetnik pri Odsjeku za šumarstvo Banske uprave u Zagrebu, gdje se u istom svojstvu nalazio i 1935. Godine 1940. radio je u Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske, u Zagrebu. Bio je aktivan član HŠD.

 *** ŠL 1915., s. 222, 263; 1917, 395; 1918., 238; 1919., s. 55, 116; 1925., s. 554; 1929., s. 302; 1930, s. 50; 1935, s. 31; 1940., s. 269; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 57, 85.
 *** ŠN, s. 103.
 *** HŠD 1846-1996., s. 221, 235, 237.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM