HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10397
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
šumarski nadinženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10397)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1890.

 Šumarstvo je apsolvirao 1890. na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Prema nepotpunim podacima, 1902. premješten je od Nadšumarskog ureda u Vinkovcima Šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu i, kao šumaru, povjerena mu je uprava Šumarije u Vranovini. Godine 1906. premješten je u Krasno Polje, 1907. imenovan je državnim nadšumarom, a 1909. premješten je u Sv. Rok u svojstvu šum. inženjera. Šum. nadinženjerom imenovan je 1914. g. kod Šumarskog ureda na Sušaku, Šumarija Sv. Rok, gdje se nalazio i 1915. godine.
 Bio je član HSŠD.

 *** ŠL 1902., s. 160; 1906., s. 406; 1907., s. 387; 1909., s. 329; 1914., s. 108; 2000., s. 708.
 *** Iskaz članova HSŠD: ŠL 1908., 1915.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 25 (Melčicki).
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 547.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM