HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10444
ime M., Slobodan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10444)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao28. 2. 1984.

član HŠD ogranak
Buzet

1988

Hrvatske šume

diplomirani inženjer šumarstva

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 28.2.1984. godine.
 Prema nepotpunim podacima, od prvog dana zaposlenja (1.6.1985.), kad je primljen u ŠG "Istra" Buzet, radi na poslovima uređivanja šuma. Nakon pripravničkog staža pomoćnik je uređivača šuma, a od osnivanja JP "Hrvatske šume" Zagreb - UŠ Buzet, samostalni je taksator u Odjelu za uređivanje šuma, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1998. godine.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM