HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10488
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10488)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1972.
diplomirao1973.
karijera1. 4. 1974.DI Novi Vinodolski

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Petra i Dragice r. Butković. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio šumski radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novom Vinodolskom 1960., a Srednju šumarsku školu u Delnicama 1964.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 1973. godine.
 Prvo zaposlenje dobiva u drvnoj industriji. Pripravnički staž započeo je 1.4.1974. u pilani RO DI "Milan Mataija" u Novom Vinodolskom, radeći na mjestu poslovođe u smjeni. Od 1976. do 1984. u istom je poduzeću direktor općeg i kadrovskog sektora, a nakon toga do 1986. tehnički je rukovoditelj u tvornici "Novokal".
 Osnivanjem Goransko-primorskog ŠG Delnice, prelazi u šumarsku struku i 1.5.1986. postaje rukovoditelj Sekcije za uređivanje šuma u Senju, a tijekom 1991. i 1992. stručni je suradnik za analizu poslovanja Odjela za plan UŠ Senj JP Hrvatske šume". Od 1.2.1992. stručni je suradnik za iskorišćivanje šuma Odjela za proizvodnju UŠ Senj, stacioniran u Novom Vinodolskom.
 Od strukovnih udruga dugogodišnji je član HŠD, a od političkih SK (od 1961. ), danas SDP-a.

 *** ŠL 1-2/1995., s. 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM