HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID10492
ime M., Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10492)   IZMJENE         ISPIS



lokacija


član HŠD ogranak
Senj

1991

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Šumarstvo je počeo studirati u Zemunu. Iz ŠL saznajemo (1940., s. 183. ) da je "Ing. Dušan Milutinović, diplomirani inženjer šumarstva, postavljen za šumarskog vježbenika kod Šumske uprave u Glini - Direkcija šuma Zagreb". Prema spomenici "Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960" (s. 335-336) saznajemo da je poginuo u II. svj. ratu kao žrtva fašizma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM