HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10509
ime M., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10509)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao3. 6. 1993.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1994

Šumarija Ilok

diplomirani inženjer šumarstva

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 3.6.1993. g.
 Pripravnički staž odradio je u UŠ Vinkovci 1994.-95. godine.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM