HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10571
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10571)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao11. 1. 1971.

član HŠD ogranak
Osijek

 

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Olge r. Štanda-renko. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je prof. agronomije, a majka profesorica. Osnovnu je školu završio u Vinkovcima 1959., a gimnaziju u Osijeku 1963. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 11.1.1971. godine.
 Pripravnički staž započeo je 1.4.1971. u Voćinu. Nakon obavljenog pripravničkog staža radio je do 1977. u Šumariji Slatina kao referent uzgoja šuma. Od 1978. do 1990. radio je u Radnoj zajednici CZS "Slavonske šume" u Osijeku na poslovima voditelja stručnog osposobljavanja radnika sjekača. Od 1. I. do 1.11.1991. bio je upravitelj Šumarije Tikveš UŠ Osijek, a od 1992. vodi samostalnu radnju za sječu i promet drveta "Mundweil Vladimir" u Osijeku.
 Bio je dva mjeseca na stručnoj praksi u Norveškoj.

1UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI SJEČI I IZRADI DRVETA; HRVATSKE ŠUME d.o.o, Zagreb 2007. BIB
2UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI UZGOJNIM RADOVIMA; HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Zagreb 2009. BIB
3Upute za rad na siguran način pri privlačenju i prijevozu drveta; Hrvatske šume d.o.o, Zagreb, Zagreb 2010. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM