HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1060
ime K., Stevo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, NKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1060)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1955, a 1974. bio je na dužnosti u Šumariji Lipik, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM