HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10665
ime N., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. tehničkih znanosti, profesor kemije
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10665)   IZMJENE         ISPISlokacija

doktorirao1912.Visoka tehnička škola u Beču

 Maturirao je na realnoj gimnaziji u Zagrebu 1903. Šest semestara studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a posljednja dva na Tehničkoj visokoj školi u Beču.
 U jesen 1907. dobio je mjesto asistenta na Agrikulturno-kemijskom zavodu u Križevcima. Naredne godine polaže profesorski ispit, pa odlazi na specijalizaciju na Visoku tehn. školu u Zürich (tri mjeseca. ).
 Godine 1912. promoviran je za doktora tehničkih znanosti na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Godine 1913. premješten je na I. realnu gimnaziju u Zagrebu, a 1915. mobiliziran je u vojsku. Nakon demobilizacije, 1918. vraćen je na srednju školu, a 1919. imenovan je redovnim profesorom novoosnovane Tehničke visoke škole u Zagrebu (kasnije Tehn. fakulteta). Na toj je dužnosti ostao dugi niz godina - do početka 1943., kada je smijenjen, ali je 1945. reaktiviran, a početkom 1946. penzioniran. Od jeseni 1944. do kraja 1949. bio je znanstveni suradnik u Tvornici Pliva u Zagrebu.
 Na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu predavao je honorarno kemiju od 1919. do 1923. godine.
 Osnivač je Jug. kemijskog društva (1926. ) i pokretač te sedam godina urednik Arhiva za kemiju i farmaciju.
 Napisao je i objavio veći broj radova u domaćim i stranim edicijama.

 *** ŠL 1919., s. 358.
 *** ŠN, s. 118, 191, 382, 467-472.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM