HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10676
ime O., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10676)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao3. 6. 1964.

 Sin Stanka. Srpske nacionalnosti. Gimnaziju je završio u Sisku pa se škol. g. 1958.-59. upisao na studij šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu.
 Diplomirao je 3.6.1964. g. na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu, Šumsko uzgojni odjel.
 Prema nepotpunim podacima, do odlaska iz Hrvatske 1991., cijelo je vrijeme radio na području Sisačko-moslavačke županije. U bivšem ŠG Sisak radio je u šumarijama Sunja i Dvor, a na kraju vodio je referadu zaštite na radu u upravi gospodarstva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM