HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10705
ime O., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10705)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao25. 6. 1971.

 Sin Josipa i Sande r. Horvat. Hrvatske narodnosti i državljanstva, katolik. Potječe iz seljačke obitelji. Niže razrede osnovne škole završio je u Petrovskom 1955., a vise u Krapini 1959. U Krapini je završio i gimnaziju 1963. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 25.6.1971. godine.
 Pripravnički staž odradio je u DIP-u Đurmanec i Šumariji Krapina (1970.-1971. ). Naredne dvije godine (1972.-1973. ) radio je kao poslovođa uzgoja šuma i poslovođa iskorišćivanja šuma. Godine 1974. i 1975. bio je na mjestu referenta uzgoja, a 1976. postavljen je za revirnika i na tom mjestu ostaje do 1979. godine. Od 1980. do 1984. ponovno je na mjestu referenta uzgoja šuma. Nakon toga upravitelj je RJ Šumarije Krapina (1985.-1991. ), a zatim (1992. ) vršitelj je dužnosti upravitelja Šumarije Krapina UŠ Zagreb. U narednom razdoblju obnaša dužnost revirnika i zamjenika upravitelja u njegovoj odsutnosti.
 Uz redovan rad u šumarskoj struci s dipl. ing. šum. B. Tušekom (1990. ) dao je inicijativu i obavio pripremne radove kako bi se u GJ Macelj vratio preborni način gospodarenja, jer je vidio lose posljedice dotadašnjih lutanja u smjernicama gospodarenja putem skupinskih i oplodnih sjeća u šumama jele i bukve.
 Sudjelovao je na većem broju stručnih skupova: u Sarajevu 1986., u Klagenfurtu 1987., Drveniku 1988. g., IUFRO sastanku u Zagrebu 1990., na Brijunima 1992. i dr.
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM