HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10717
ime O., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10717)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao1. 5. 1986.

 Sin Radoice i Fanike r. Ivanšek. Slovenske narodnosti i državljanstva. Školovao se u Brezicama: osnovnu je školu završio 1976., a gimnaziju 1980.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 18. 1.5.1986. iz Šumskih komunikacija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Prioritet izgradnje šumskih prometnica obzirom na postojeće stanje u GJ Bohor - revir Netopir".
 Godine 1991. završio je neformalnu specijalizaciju iz područja fitocenologije na Biološkom institutu ZRC SAZU Ljubljana sa stručnim radom "Gozdne združbe na severnih pobočjih Orliće".
 Radi na poslovima uzgoja i uređivanja u Zavodu za gozdove Slovenije u Brezicama od 1986. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM