HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10720
ime O., Dragutin
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10720)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1894.

 Šumarstvo je apsolvirao 1894. na Visokoj šum. i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Prema dostupnim podacima, najprije je radio pri Šumskom ravnateljstvu u Zagrebu od 1896. do 1897., kao tehnički dnevničar i šum. vježbenik, 1899. kao šumarski kandidat, a 1906. imenovan je šumarom. Od 1908. do 1916. radio je kod Nadšumarskog ureda u Vinkovcima, gdje je 1912. imenovan šum. inženjerom. Godine 1918. odriješen je iz službe.

 *** ŠL 1896., s. 372; 1897., s. 390; 1899., s. 375, 486; 1901., s. 567; 1906., s. 276; 1911., s. 116; 1912., s. 157; 1918., s. 349.
 Borošić, J.: SIS, s. 25, (Ot).
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci - Slav. Brod 1976., s. 547.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM