HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10726
ime PAČIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10726)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 8. 1929.Sibinj /Slavonski Brod/
apsolvirao1953.
diplomirao1954.
umro2. 6. 1987.Slavonski Brod

 Sin Karla, tokara i Terezije r. Koceljević, domaćice. Hrvat, katolik. Osnovnu Školu završio je u Sibinju, a gimnaziju u Slavonskom Brodu 1949. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je šumarstvo na Šumarskom odsjeku škol. g. 1952.-53., a diplomirao 1954. g.
 Od 1954. do 1958. godine radi u Šumariji Oriovac, a od 1958. do 1962. u Šumariji Strizivojna kao upravitelj. Nakon toga 1962. prelazi u ŠG Slavonski Brod na mjesto rukovoditelja Proizvodnog sektora, gdje ostaje do 1976. godine kada postaje direktor ŠG Slavonski Brod. Na dužnosti direktora ostaje do 1985. kada je imenovan za potpredsjednika Poslovodnog odbora "Slavonska šuma" Vinkovci. Na toj dužnosti radio je do smrti.
 Bio je član mnogih stručnih udruga i nosilac vise priznanja i nagrada za doprinos šumarskoj struci i unapređenju šumarstva uopće.

 *** ŠN, s. 367.
 Sever, S.: In memoriam - Petar Pačić, dipl. ing. šumarstva. Meh. šumarstva 1987., s. 174.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM