HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10798
ime A., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (2407 /10798)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Križevci


thanks to:
HŠ&HŠD&BM