HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10811
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10811)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao1958.

 Sin Luke i Mande r. Rosandić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Podvinju 1944., a realnu gimnaziju 1953.g. u Slav. Brodu.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Kao jedan od najboljih studenata na godini, diplomirao je na šumsko-uzgojnom smjeru, Šum. odjela 1958.g. Napisao je i obranio dipl. rad pod naslovom "Premjer zemljišnih površina Šumarije Zalesina".
 Prvo radno mjesto dobio je u Sekciji za uređivanje šuma Osijek (26.2.1958.). Nakon pola godine zapošljava se u poduzeću "Projekt" Zagreb (24.6.1960. 31.1.1961.), pa nakratko prelazi u ŠG Sisak (1961.). Ubrzo radi u Poduzeću za gradsko zelenilo "Flora" Zagreb 29.9.1961., u kojem, mijenjajući samo ime tvrtke ("Vrtlarstvo", "Unikonzum", "Perivoj") ostaje sve do 18.12.1974. godine.
 Od 19.12.1974. voditelj je Službe za izgradnju gradskog zelenila u Zavodu za izgradnju Grada Zagreba, na kojoj dužnosti ostaje do odlaska u mirovinu 1.11.1992. godine.
 Kao priznati hortikulturni stručnjak sudjelovao je na više stručnih i znanstvenih skupova i savjetovanja, od kojih bilježimo: 1. znanstveni skup o povijesnom nasljeđu vrtne umjetnosti (Dubrovnik 1983.); Simpozij "Ljudski okoliš" (Zagreb 1980.) i dr.
 Redovito sudjelujući u organizaciji Međunarodnog sajma cvijeća i "Floraarte" u Zagrebu, primio je zahvalnicu Međunarodnog sajma cvijeća za dugogodišnju suradnju na organizaciji te manifestacije.
 Svoje stručne članke objavljivao je u časopisima "Hortikultura" i "Kana". Član je Hrvatske hortikulturne udruge. Živi u Zagrebu.

 *** ŠN, s. 370; SŠN 2, 1998., s. 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM