HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10832
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10832)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao4. 12. 1952.

 Sin Stjepana i Terezije r. Mihaljević. Hrvat, hrvaskoga državljanstva, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u rodnoj Bapskoj 1938. godine. Na Nadb. klasičnoj gimnaziji maturirao je u Zagrebu 1947.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1950.-51., a diplomirao 4.12.1952.
 Od 1.1.1953. zaposlen je kao pripravnik u Šumariji Vrbanja, ŠG "Spačva" Vinkovci. Već 1.5.1953. postaje upravitelj Šumarije Otok, istoga gospodarstva. Od 1.5.1955. na radnom je mjestu upravitelja Šumarije Stari Mikanovci, ustanove sa samostalnim financiranjem. Od 1.4.1962. stupa na dužnost referenta za analizu tržišta u prodajnoj službi kombinata ŠPIK "Spačva" Vinkovci, a 1963.g. prešao je na radno mjesto planera i analitičara u Tehničkom uredu šumarstva istog kombinata. Od 1973. rukovoditelj je interne kontrole u ŠG "Hrast" Vinkovci, a 31.3.1991. god. odlazi u mirovinu, koju provodi u Vinkovcima.

 *** ŠN, s. 365; SŠN 2, 1998., s. 688.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, 1974., s. 644.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM