HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10911
ime P., Jovan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10911)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao14. 12. 1923.

 Šumarstvo je počeo studirati na Šum. akademiji u Zagrebu, koja je 1919.-20. škol.g. prerasla u Gospodar sko-šum. fakultet. Apsolvirao je škol. god. 1920.-21, a diplomirao 14.12.1923. godine.
 Prema dostupnim podacima, kao šumarski izvjestitelj 1925. pre-mješten je iz Bugojna u Sanski Most (BiH), gdje se nalazio i 1926. godine. Ostali podaci nisu nam poznati.
 Bio je član JŠU.

 *** ŠL 1925., s. 345.
 *** Izvještaj JŠU o radu u godini 1926.-27., Zagreb 1927., s. 30.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM