HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10947
ime P., Julio
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, dvorski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10947)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1891.

 Šumarstvo je apsolvirao 1891. na Šum. akademiji u Banskoj Štiavnici.
 Prema pronađenim podacima, od 1898. do 1911. radio je u Nadšumarskom uredu Vinkovci i Šumariji Nova Gradiška, gdje je napredovao do naslova šumarskog nadinženjera.
 God. 1911. premješten je u Ministarstvo za poljodjelstvo u Budimpešti. Nakon nekog vremena premješten je u bosansko hercegovačku zemaljsku službu, gdje je 1917. imenovan dvorskim savjetnikom. Dvije godine kasnije (1919.) otpušten je iz državne Šumarske službe kao dvorski savjetnik i upravitelj Šumsko privrednog odsjeka u Sarajevu.

 *** ŠL 1898., s. 290; 1900., s. 247; 1905., s. 462; 1907., s. 387; 1910., 281; 1917., s. 271; 1919., s. 245.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 25, 142, (F. Đula).
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 547, 550.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM