HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11045
ime P., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
učitelj prirodoslovne struke
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11045)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Odlukom vlasti od 22.2.1872. imenovan je namjesnim učiteljem prirodoslovne struke na Gospodarsko šumarskom učilištu u Križevcima. Do premještaja u Osijek, u ožujku 1873. predavao je na višem odjelu fiziku, botaniku i zoologiju.

 *** Izvješće o Kr. gospodarskom i šum. učilištu i ratarnici u Križevcih za šk.god. 1869/70 1875/76., Zagreb 1876., s. 68.
 *** Spomenica o pedesetgod. postojanju Kr. višeg gosp. učil. i ratarnice u Križevcu. Križevac, 1910., s. 150.
 *** ŠN, s. 43; SŠN 1, 1998., s. 168.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM