HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11047
ime P., Andrija
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šum. inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11047)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1911.

 Šumarstvo je apsolvirao 1911. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu.
 Od 15.12.1911. do 1920. služio je kod kotarskih ureda i šumskih uprava u BiH (Banja Luka, Čajniče, Zvornik, Visoko i dr.). Državni stručni ispit položio je u Zagrebu 1913. God. 1917. nalazio se na ratištu. Od 1920. do 1923., kao šumarnik, bio je upravitelj šumarije Imovne općine Turopolje. Nakon toga postavljen je za šum. nadinženjera i šum. referenta kod Kotarskog ureda u Prijedoru (BiH); 1924. za inspekcijskog činovnika kod Direkcije šuma u Sarajevu, gdje je unaprijeđen za šum. savjetnika i nadsavjetnika; 1927. premješten je Direkciji šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima, a 1928. ponovo Direkciji šuma Sarajevo.
 God. 1930. postavljen je za višeg šum. savjetnika i šefa Šumarskog odsjeka Banske uprave Drinske banovine u Sarajevu. Slijedeće godine postavljen je za direktora šuma II. Banske imovne općine u Petrinji, a od 1932. do 1933. direktor je Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima. Zatim je premješten za šefa Šum. odsjeka u Sarajevu, 1934.g. za direktora Direkcije šuma u Sarajevu, pa ponovo Šum. odsjeku u Sarajevu, a 1936. k Odjeljenju za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma u Beogradu u svojstvu inspektora.
 Godine 1938. postavljen je za direktora Direkcije šuma u Zagrebu, a 1941. umirovljen je kao šum. savjetnik kod Odjela za šumarstvo Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu.
 Premještan je često zbog svoje dosljednosti u primjeni načela dobroga gospodarenja, osobito na području tzv. dugoročnih ugovora. Nastojao je postići povoljnije uvjete za šumarstvo BIH. Smatrao je da je za šumu i njezinu obnovu malo učinjeno, a za narod još manje.
 Odlikovan je Ordenom Jugosl. krune IV. reda (1936.) i bugarskim Ordenom Sv. Aleksandra IV. reda (1937.).
 Bio je član HSŠD i JŠU, odbornik (1929.-30., 1934.-40.) te član HŠD za vrijeme II. svj. rata. Zaslužni je član Šum. društva Vinkovci.

1Nauka o čuvanju šuma; rukopis, Zagrebu 1910. BIB
2Čuvanje šuma; Klub hrvatskih šumarskih akademičara, Zagreb 1910. BIB
3Otprema drveta. Šum. priručnik II, Zag-reb 1946., s. 1017-1028.
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Iskaz članova HSŠD. ŠL 1915.
 *** ŠL 1917., s. 276; 1922., s. 761; 1923., s. 255; 1924., s. 226; 1925., s. 630, 767; 1926., s. 219; 1927., s. 190; 1928., s. 157; 1929., s. 302; 1930., s. 97; 1931., s. 203; 1933., s. 744; 1934., s. 415, 530; 1936., s. 586, 704; 1937., s. 695; 1938., s. 46; 1940., s. 269; 1941., s. 330; 1943., s. 24.
 *** Izvještaj JŠU o radu. Zagreb 1927., 1930., 1935., 1940., (Prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS., s. 4, 65, 82, 149,
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 101.
 *** ŠN, s. 103.
 *** Zbornik o stotoj obljet. šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 516, 538, 540.
 *** ŠE 3, 1987., s. 60.
 *** HŠD 1846 1996., s. 241, 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM