HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1107
ime K., Branko
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1107)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Milke rođ. Ožbolt. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Lugarsku školu u Novom Vinodolskom. Cijeli radni vijek, od 1948. god. do 1989. bio je zaposlen u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo. Bio je poslovođa na uzgoju i iskorištavanju šuma. U mirovinu je otišao 1989. god. Kao umirovljenik živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM