HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11091
ime P., Miloš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11091)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1940.

 Sin Mate Pužara, istaknutog istarskog narodnjaka i emigranta, i Eufemije r. Zgrablić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Roditelji su mu bili posjednici i trgovci. Pučku je školu završio u Sušaku 1927., a realnu gimnaziju u Krku 1935. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1939.-40., a dipdoplomirao 1941. na Šum. odjelu.
 Odmah po diplomiranju zapošljava se 10.1.1942. na Vlastelinstvu Gutmann Belišće u svojstvu šum. pristava u Belišću i Slatinskom Drenovcu. Tri mjeseca kasnije unovačen je u hrvatsku domobransku vojsku u kojoj ostaje osam mjeseci, od čega četiri u zagrebačkoj vojnoj bolnici. Surađivao je s antifašističkim pokretom. Nakon otpuštanja iz vojske živi u selu Ilova kod Kutine sa suprugom Ljerkom, učiteljicom. Izdržava se geodetskim i drugim uslugama.
 Od 14.11.1944. do 9.8.1945. radi u poduzeću za eksploataciju nafte "Petrolej Gojlo". Nakon rata, na vlastiti zahtjev, stavljen je na raspolaganje Oblasnom NOO za Istru u Labinu, koji ga imenuje kotarskim referentom za šumarstvo u Buzetu. Na tom je mjestu radio do 16.8.1950. kad je postavljen za upravitelja Šum. Buzet ŠG "Viševica" Rijeka. Uz dužnost upravitelja šumarije obavljao je i poslove upravitelja područne Uprave za pošumljavanje Buzet. Kad je 1960. osnovano ŠG "Istra" Buzet, postavljen je za njegovog direktora i na tom je mjestu od 1.8.1960. do 30.9.1965. U to je vrijeme organizirao opsežne poslove na pošumljavanju Ćićarije i doline rijeke Mirne i sustav obnove Motovunske šume. Za potrebe pošumljavanja ustrojio je pet rasadnika. Organizirao je i smolarenje u kulturama crnog bora, umjetno podignutim za austrijske uprave u Istri.
 Istraživao je sjevernotalijansko tržište tartufa, radeći na njihovom organiziranom izvozu.
 Odmah po dolasku u Buzet (1945.) osnovao je LD "Mirna" Buzet,
 a obavljao je i mnoga druga zaduženja u gospodarstvu i društv. životu.
 Nakon 20 godina provedenih u Istri, listopada 1965. prelazi u Rijeku na dužnost šefa Poslovnice za šumske proizvode riječke filijale "Exportdrva" Zagreb. Siječnja 1971. zapošljava se u Gospodarskoj komori Ri
 jeka, gdje obavlja dužnost tajnika Vijeća šumarstva i prerade drva. Umirovljen je 20.9.1980. Živi u Rijeci.
 Član je HŠD. Na godišnjoj skupštini Šum. kluba kotara Pula 1961. bio je izabran za člana Suda časti.
 Za rad u šumarstvu primio je više pohvala, priznanja i plaketa, a HLS dodijelio mu je 1995. godine lovačko odlikovanje.

 *** ŠL 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 684.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zgb 1996. s.399.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM